The wrapping is lovely, but the box is empty.

Våra fasader av välmående

 Jag skrev för en tid sedan ett inlägg med rubriken ”We age not by years, but through our stories and experience”, som handlar om vikten av sorg och sorgearbete.  I inlägget funderade jag på vikten av sorgearbete vid förlust av hälsa. Även att det fodras att fortsätta som om inget hänt. Detta medförde många intressanta tankar från andra, och mig att reflektera än mer. Tankar om varför man håller uppe en fasad av välmående? (mer …)