The heart makes no noise when it cracks

En hybrid kropp

Livskontraktet

Jag hörde inte när hjärtat slutade fungera. Jag hör sällan mitt hjärta idag heller. Men jag känner det.

Idag är jag en kombination av maskin och människa och mitt pacemakerhybrida liv började år 2015. Jag är bärare snarare än användare för jag inte kan bestämma när, var eller hur pacemakern arbetar, den kan inte bara stängas av. Jag har upprättat ett livskontrakt med vårdgivaren. Men vad ingår i ett livskontrakt och när ska man vara nöjd?

(mer …)