We age not by years, but through our stories and experience

Vikten av sorg och sorgearbete

Förlust av hälsa

I fredags var en speciell dag. Det var dagen då tre år gått sedan jag fick mitt pacemakerimplantat. Många tankar och nya erfarenheter har passerat. Bland annat sorgearbete. Mina erfarenheter ligger sammanflätade i berättelser om mig. De som gjort mig till den jag är. Precis som dina erfarenheter har gjort dig till den Du är. Även om du har dina egna berättelser så delar vi erfarenheter vilket är en grund till detta inlägg.

Andra pacemaker-/ ICD bärare har skrivit till mig där de beskriver förlust som leder till sorg. Dessa historier har många likheter och jag vill dela med mig av av dom eftersom vi delar många upplevelser. Inte bara som hjärtsjuk utan det som innefattar kronisk sjukdom i sin helhet.

Gemensamt för oss alla är upplevelser av sorg vid stora förluster. Som exempelvis när en nära anhörig dör. Men sorg kan man också uppleva av andra anledningar. Separation, bruten familjekonstellation, förlust av sin identitet eller när man förlorar sin hälsa.

De två sistnämnda är ofta kopplade till varandra. Men det är speciellt förlusten av hälsa som jag tänker ta upp här då det är något som ligger underförstått i de mejl som inkommit av andra pacemakerbärare. Dessa tankar är inte en sanning för alla, men dessa berättelser är individers upplevelser av ett djup av förlorad hälsa som jag utifrån mitt tolkningsperspektiv ska försöka beskriva.  (mer …)